QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP - KHIẾU NẠI TẠI WEBSITE

Công ty và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website. Khi phát sinh tranh chấp, công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của website và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua điện thoại, email, trực tiếp tại cửa hàng.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên công ty sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền thì sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Công ty luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao dịch tại  website.

Công ty công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẩn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

Xin cảm ơn quý khách đã chọn và tin dùng sản phẩm tại website - Kính chúc quý khách vạn sự như ý.